Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen

Filosofins historia: Det västerländska förnuftets äventyr från Thales till postmodernismen

ISBN: 9144028679

Publication Date: 2003

Publisher: Studentlitteratur AB

Pages: 657

Format: Hardcover

Author: Svante Nordin

3.96 of 46

Download PDF

Download ePub

Filosofins historia var när den publicerades år 1995 den första allmänna filosofihistoria av större omfång som skrivits på svenska på drygt trettio år. Den innehåller en översikt över hela den västerländska filosofins utveckling från försokraterna till 1980- och 1990-talens tänkare.
Boken uppmärksammar personligheter, skolor och strömningar, men också de filosofiska verkens litterära utformning och institutionella miljö. Den filosofiska problemutvecklingen sätts in i ett allmänt idéhistoriskt perspektiv.

Den andra upplagan (2003) utvidgades med nya utvecklingstendenser inom filosofin, såsom den så kallade dygdeetiken och medvetandets psykologi.

Filosofins historia används som kursbok vid universitet och högskolor. Den är lämplig inom filosofi och idéhistoria, men också användbar för exempelvis teologer och litteraturvetare. Boken vänder sig också till en filosofiskt och historiskt intresserad allmänhet.

0 Share 0 Share 0 Share 0 Share